Ildsteder og skorsteiner

Ildsted med åpen dør

Definisjon:

Ildsted omfatter bl.a, ovner for vedfyring eller annet fast brensel, peis, peisinnsats, parafinbrenner hvor dagtank er montert i samme branncelle, kombinerte ved- og parafinbrennere, åpent ildsted eller peisovn for lokal oppvarming. Også murte ildsteder omfattes.

Skorstein/pipe er den vertikale delen av røykkanalen.

Montering av ildsted:

Det stilles ingen formelle krav til montør eller kontrollør av ildsted, men brannvesenet anbefaler å bruke kvalifiserte montører. Et ildsted har mange sikkerhetskrav som skal hindre at brann oppstår. Det er spesielt viktig at disse blir fulgt.

Ved montering av ildsted er det et krav at man tar høyde for:

  • Monteringsanvisningen inneholder viktige sikkerhetskrav og må følges
  • Generelle ildstedsregler gjelder dersom ikke annet er beskrevet i monteringsanvisningen
  • Skorstein skal dimensjoneres i forhold til ildstedet
  • Nye ildsteder skal være godkjent av et akkreditert selskap (eks SINTEF)

Når nytt ildsted er montert SKAL dette meldes til kommunen/feiervesenet. Meldeskjema finner du her

Skorsteiner

Fritak fra søknadsplikt gjelder ikke skorsteiner, verken oppføring eller endring. Skorstein er søknadspliktig etter plan- og bygningslovens § 20-1 f) ; ”Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner,” jfr. plan og bygningslovens § 29-6. Søknad om pipe omfattes av vanlige dokumentasjonskrav for byggesaker. Dette innebærer at søknaden må inneholde søknadsskjema, situasjonskart, gjenpart av nabovarsel, plan-, snitt- og fasadetegninger samt dokumentasjon av ansvar og kontroll.

For pipe som en del av et søknadspliktig arbeid etter plan- og bygningslovens § 20-2 (uten ansvar og kontroll) må selve arbeidet med skorstein allikevel ansvarsbelegges.

Utdypende dokumentasjon

Tekniske forskrift med veiledning, TEK10, Kap.15.

Byggdetaljblad 552.135 skorsteiner og ildsteder

 

Kilde: feiermesternes landsforening

Publisert
10.07.2012
Sist endret
31.07.2015
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Postadresse:
Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
postmottak@gran.kommune.no 

Besøksadresse:
Nødetatsbygget
Morstadvegen 35
2750 Gran

Inngang på sørsiden av bygget 

Kommunetorget
Tlf: 61 33 84 00

Prisliste