Tips til hytte- og boligeiere

Noen gode tips som du som bygningseier kan gjøre selv for å øke brannsikkerheten i boligen eller på hytta

Pass på så du har røkvarslere og brannslokningsapparat på hytta, i boligen, også i utleieleiligheter.

Kontroller røykvarsler ved ankomst på hytta dersom det er lenge siden du har vært der, ellers anbefales jevnlig kontroll gjennom hele året. 

Vi anbefaler at huseiere og beboere jevnlig kontrollerer røykvarslerne i boligen. En enkel kontroll er å se at de er plassert i taket slik dem skal være, ikke er skadet, og at de virker  som di skal. Batteri bør byttes minst en gang i året, da dette er avhengig av type røykvarslere du har. 

En røykvarsler har levetid på inntil 10 år. Da bør den byttes ut. 

Krav til slokkemidler i bolig

Alle boliger har krav til å være utstyrt med slokkeutstyr, dette er eiers  ansvar å påse. Det vil si at hver boenhet skal ha minst en husbrannslange, eller et 6 kg pulver- eller skumapparat med slokkekapasitet på minst 21 A. Vi vil anbefale husbrannslange eller pulverapparat dersom dere velger kun et slokkemiddel. 

Ettersyn slokkemidler

Slokkemidler har begrenset holdbarhet. Pulverapparat skal hvert 5 år på kontroll og hvert 10 år på service hos fagkyndig personell  med godkjenning for å gjennomføre service og kontroll. Du kan kontakte forsikringsselskapet ditt å høre om de har en ordning for sine kunder.  

Ny ovn?

Før du kjøper ny ovn  bør du tenke over hvilken type pipe/skorstein du har, om du har nytt eller gammelt hus. Dette fordi det vil sette forutsetninger for hvilken ovn du kan montere. Ta derfor kontakt med fagfolk for veiledning og montering, oppfordrer feierne i feiervesenet i Lunner og Gran kommuner. 

Fyringstips!

Gjør deg kjent med ovnen du har. Les bruksanvisningen for å sikre riktig bruk. 

Fyr med tørr ved. Tørr ved gir lite sot i ildsted og skorstein, og er mest miljøvennlig. Ikke bruk bensin, parafin eller andre brannfarlige væsker til opptenning. Tenn opp med papir og opptenningsved, eller bruk opptenningsbriketter som fås kjøpt. 

Det trengs mye luft til god forbrenning. Ha alle trekkventilene åpne ved opptenning. Når det er god varme i ovnen kan du regulere trekken ned til det brenner med rolige flammer. La veden brenne helt ut til det er en stor haug med glør, før du legger i ny ved. Husk å skru opp trekkventilen igjen slik at veden tar god fyr.

Publisert
04.08.2015
Sist endret
05.08.2015
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Postadresse:
Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
postmottak@gran.kommune.no 

Besøksadresse:
Nødetatsbygget
Morstadvegen 35
2750 Gran

Inngang på sørsiden av bygget 

Kommunetorget
Tlf: 61 33 84 00

Prisliste