Bli en feier

Hvordan kan jeg bli en feier?

Du må ha minst et år skolegang i videregående, aller helst byggfag. Deretter er det tre års læretid i feierfaget i et brannvesen. I løpet av denne tiden er det yrkesfaglig skolegang på 17 uker ved Norges Brannskole.

Etter bestått svenneprøve kan man velge å ta mesterutdanning i feierfaget, denne utdanningen er en toårig skolegang ved Folkeuniversitetet.

Ved spørsmål ta kontakt med oss.

Publisert
04.08.2015
Sist endret
04.08.2015
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Postadresse:
Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
postmottak@gran.kommune.no 

Besøksadresse:
Nødetatsbygget
Morstadvegen 35
2750 Gran

Inngang på sørsiden av bygget 

Kommunetorget
Tlf: 61 33 84 00

Prisliste