Feieren

"Den mystiske skikkelsen i svart"

Feierfigur

Hvem er det? Og hva vil det si å være feier?

Alle har på en eller annen måte vært borti, eller kommer til å møte feieren. I hvertfall hvis du eier en bolig med skorstein og ildsted. Også mest sannsynlig hvis du leier en leilighet med skorstein og ildsted.

Lunner og Gran kommuner har ansvaret for feiertjenesten i kommunene sine. Brannvesenet ser til at feiing og tilsyn utføres i henhold til Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn, og at eiere av anlegg følger opp sitt ansvar.

I Lunner og Gran kommuner har vi tre feiere som utfører denne tjenesten. Innbyggerne i begge kommunene får varsel i postkassa når det er på tide med feiing og boligtilsyn.

Lunner og Gran kommuner har en egen forskrift som sier at innbyggerne skal ha feiing annenhvert år og boligtilsyn hvert fjerde år. Selv om dette høres sjelden ut, så er dette oftere en pålagt minstekrav i forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn, og holder  stort sett i henhold til behovet ved normal bruk av bolighus.

- Selv om det oppfattes som sjeldent, er det et viktig besøk sier feierformann Thor Inggard Sagstad.  Ved boligtilsyn sjekker vi at ildsted og skorstein er intakt og fungerer som forutsatt. I tillegg sjekker vi at boligen er utrustet med brannvarslings- og slokkeutstyr, sier han. Tilslutt legger han til at det er mulig å bestille ekstra feiing dersom dette skulle være ønskelig.

Interessant og fin jobb
- Det å være feier er en fin jobb som jeg trives veldig godt med. Ikke minst møter jeg mange hyggelige og interessante folk rundt omkring, sier feiersvenn Ronja Jensen. Det blir mange fine dager ute i høyden, så høydeskrekk må du ikke ha som feier avslutter hun med.

Thor Inggard Sagstad jobber som feierformann hos Lunner - Gran brann og redning, og har jobbet her siden 2001. Frode Vardenær jobber som feiersvenn og har jobbet her siden 2004. Begge er også med som deltidsbrannkonstabel i fast vaktordning i beredskapsavdelingen. Ronja Jensen startet som feierlærling hos Lunner - Gran brann og redning i 2008 og valgte etter bestått svenneprøve, å fortsette som feiersvenn.

Publisert
04.08.2015
Sist endret
04.08.2015
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Postadresse:
Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
postmottak@gran.kommune.no 

Besøksadresse:
Nødetatsbygget
Morstadvegen 35
2750 Gran

Inngang på sørsiden av bygget 

Kommunetorget
Tlf: 61 33 84 00

Prisliste