Feiing og boligtilsyn

Feierlogo

Feiertjenesten

Feiertjenesten i kommunene feier årlig 5000 skorsteiner og gjennomfører 3000 boligtilsyn i Lunner og Gran kommuner.

Feierne skal også drive holdningsskapende informasjon for å hindre brann eller ulykker.

Regelmessig feiing av pipe forebygger pipebrann. En sotet pipe trekker dårlig, gir dårlig forbrenning og dermed uøkonomisk fyring. Faren for pipebrann øker og andelen av giftig kullos (CO) i røyken tiltar. En ovn full av sot varmer dårlig.

Kommunens ansvar

Lunner og Gran kommuner har ansvaret for feiertjenesten i kommunene sine. Brannvesenet ser til at feiing og tilsyn utføres i henhold til Forskrift om brann forebyggende tiltak og tilsyn, og at eiere av anlegg følger opp sitt ansvar.

Ved spørsmål ta kontakt.

Publisert
31.07.2015
Sist endret
31.07.2015
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Postadresse:
Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
postmottak@gran.kommune.no 

Besøksadresse:
Nødetatsbygget
Morstadvegen 35
2750 Gran

Inngang på sørsiden av bygget 

Kommunetorget
Tlf: 61 33 84 00

Prisliste