Beredskap og stasjoner

Lunner - Gran brann og redning har følgende beredskap i sitt distrikt.

Brannvesenet bemanner totalt 4 brannstasjoner i Lunner og Gran kommuner. Brannstasjonene er lokalisert på Roa, Gran, Brandbu og Bjoneroa.

Alle stasjonene bemannes av deltidspersonell i en tillkallings ordning. Det vil si at brannkonstablene i et vaktlag ikke er stasjonerte på brannstasjonene, men blir utalarmert ut via nødnett/samband ved hendelser utenfor ordinær kontortid, i helger og høytider, samt ved større hendelser.

Gran brannstasjon er Lunner - Gran brann og redning sin hovedstasjon. Ved hendelser innenfor ordinær kontortid er stasjonen bemannet av heltidsansatt brannstyrke på 4 personer. Stasjonen er hovedarbeidsplassen for 11 heltidsansatte fordelt på feiertjenesten, beredskaps- og  forebyggendeavdeling.

Se mer informasjon om utstyrsplassering og bemaning under stasjoner:

Lunner brannstasjon

Gran brannstasjon

Brandbu brannstasjon

Bjoneroa brannstasjon

Publisert
09.07.2012
Sist endret
03.07.2015
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Postadresse:
Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
postmottak@gran.kommune.no 

Besøksadresse:
Nødetatsbygget
Morstadvegen 35
2750 Gran

Inngang på sørsiden av bygget 

Kommunetorget
Tlf: 61 33 84 00