Slipp nødetatene frem

Husk at brannbiler trenger minst 3 meter fri bredde hele døgnet!

Når brannvesenet og de andre nødetatene er på utrykning kan liv og helse stå på spill. Da teller hvert sekund. Vær derfor snill og tenk over hvor og hvordan du parkerer, slik at du ikke sperrer veien for nødetatene. Det kan hende at vi må til ditt nabolag, og vi vet aldri når.

En brannbil trenger minst tre meter fri kjørebredde for å komme fram på rette strekker. Er det sving eller kurve trenger den mere plass. Må vi frem med høydemateriell som lift trenger vi enda mere plass, både ved ankomst og til å plassere liften på en hensiktsmessig måte.

Det er avgjørende at utrykningskjøretøy fra politi, helse og brann, kommer helt frem til skadestedet. Dette fordi vi har med oss mye nødvendig utstyr, samt at brannvesenet har behov for å transportere slokkevann til flere steder i kommunene våres med tankbiler dersom det begynner å brenne. 

Publisert
02.02.2017
Sist endret
01.03.2017
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Postadresse:
Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
postmottak@gran.kommune.no 

Besøksadresse:
Nødetatsbygget
Morstadvegen 35
2750 Gran

Inngang på sørsiden av bygget 

Kommunetorget
Tlf: 61 33 84 00