Overordnet vakt

Brannsjefen har overordnet ansvar for enhver brann- og ulykkesinnsats.

Overordnet vakt er en døgnkontinuerlig vaktordning med kvalifisert personell, som har brannsjefens myndighet i innsatssituasjon.

Brannsjefen med tre andre brannbefal inngår i vaktordningen. De er ikke knyttet opp mot brannstasjonene, men rykker direkte ut med befalsbilen:

Mersedes Vito, befalsbil

Befalsbilen er en Mercedes Vito fra 2011. Den er utstyrt med Locus kartsystem, kommunikasjonsutstyr, gassmåler, lensepumpe, røykvifte og jordingsutstyr til jernbane.

Publisert
13.07.2012
Sist endret
03.07.2015
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Postadresse:
Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
postmottak@gran.kommune.no 

Besøksadresse:
Nødetatsbygget
Morstadvegen 35
2750 Gran

Inngang på sørsiden av bygget 

Kommunetorget
Tlf: 61 33 84 00