Lunner brannstasjon

Stasjon 1 ligger i Sandsvegen på Roa

Lunner brannstasjon bemannes av deltidspersonell ved utrykning.

Totalt er 8 brannkonstabler fordelt på 4 vaktlag tilknyttet stasjonen. Mannskapet er deltidsansatt i brann og redning med en annen hovedarbeidsgiver, og kalles ut via 110-sentralen for Innlandet.

Minimumsbemanningen består av 2 mann i døgnkontinuerlig vaktordning.

 

Det er to brannbiler på stasjonen:

Scania manskapsbil tilhørende stasjon 1

 C. 1.1 er en Scania 114c, mannskapsbil med dobbel cabin. Den er utstyrt med 3000 liter vann, skum, pumpe, vinsj, gassmåler, hoppepute, rednings-, røykdykker- og vannredningsutstyr, samt hjertestarter og medisinskoksigen.

 Scania P 94, tankbil tilhørende stasjon 1

C. 1.4 er en Scania P 94, tankbil med enkel cabin fra 2001. Den er utstyrt med 10 000 liter vann, pumpe og slangemateriell.

Publisert
11.07.2012
Sist endret
19.06.2017
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Postadresse:
Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
postmottak@gran.kommune.no 

Besøksadresse:
Nødetatsbygget
Morstadvegen 35
2750 Gran

Inngang på sørsiden av bygget 

Kommunetorget
Tlf: 61 33 84 00