Gran brannstasjon

Stasjon 2 er hovedbrannstasjonen for brann og redningstjenesten i Lunner og Gran kommuner. Brannstasjonen/Nødetatsbygget ligger i Morstadvegen rett sør for Gran sentrum. Administrasjon og feiertjenesten er stasjonert her

Stasjonen er hovedarbeidsplassen for 11 heltidsansatte fordelt på feiertjenesten, beredskaps- og forebyggendeavdeling.

Gran brannstasjon er bemannet på dagtid av en heltidsansatt brannstyrke på 4 mann. Ved større hendelser på dagtid utkalles deltidsmannskap ved alle tre stasjonene. Utenfor ordinær arbeidstid bemannes stasjonen med deltidspersonell ved utrykning.

Stasjonens deltidsstyrke består av 8 brannkonstabler fordelt på 4 vaktlag. De er deltidsansatt i brann og redning med en annen hovedarbeidsgiver, og kalles ut via 110-sentralen for Innlandet. Minimumsbemanningen består av 2 mann i døgnkontinuerlig vaktordning.

Det er fire brannbiler på stasjonen:

 Mercedes-Bens Atego, manskapsbil tilhørende stasjon 2

C. 2.1 er en Mercedes-Benz Atego 967FWU3, manskapsbil med dobbelcabin. Den er utstyrt med 2500 liter vann, 1:7-skumanlegg, pumpe, vinsj, gassmåler, rednings-, røykdykker- og vannredningsutstyr.

Høydeberedskapsbil, en Mercedes-Benz Actros 2540 L/48 med VEMA 333TF Lift

C.2.3 er en Mercedes-Benz Actros 2540L/48 med VEMA 333TF Lift. Høydeberedskapsbilen er utstyrt med pumpe, vannkanon, fallsikringsutstyr og utstyr til å jobbe i røykfylt miljø.

VolksWagen Transporter - Fremskutt enhet som vi ble tildelt i "det store brannløftet" i 2016

C. 2.6 er en VolksWagen Transporter - Fremskutt enhet som vi ble tildelt i "det store brannløftet" i 2016. Bilen er utstyrt med slokkeanlegg av typen UHPS Rosenbauer, redningsutstyr, røykdykkerutstyr og førstehjelputstyr. 

Mitsubishi L 200

C. 2.8 er en Mitsubishi L 200 fra 2013. Den er utstyrt med røykdykkerutstyr.

 

Annet beredskapsutstyr på stasjonen:

 Argo terrengvogn med henger tilhørende stasjon 2

Argo terrengvogn er en 8 hjuls/belte amfibiekjøretøy med henger. Den inngår primært i skogbrannberedskapen på Hadeland. Les og se flere bilder av Argoen under Skogbrannberedskap.

Publisert
12.07.2012
Sist endret
07.07.2017
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Postadresse:
Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
postmottak@gran.kommune.no 

Besøksadresse:
Nødetatsbygget
Morstadvegen 35
2750 Gran

Inngang på sørsiden av bygget 

Kommunetorget
Tlf: 61 33 84 00