Brandbu brannstasjon

Stasjon 3 ligger i Torgvegen i Brandbu sentrum

Brandbu brannstasjon bemannes av deltidspersonell ved utrykning.

Totalt er 8 brannkonstabler fordelt på 4 vaktlag tilknyttet stasjonen. Mannskapet er deltidsansatt i brann og redning med en annen hovedarbeidsgiver, og kalles ut via 110-sentralen for Innlandet. Minimumsbemanningen består av 2 mann i døgnkontinuerlig vaktordning.

 

Det er tre brannbiler på stasjonen:

Mercedes Sprinter, fremskutt enhet tilhørende stasjon 3

C. 3.6 er en Mercedes Sprinter, fremskutt enhet med enkel cabin fra 2005. Den er utstyrt med 300 liter vann, skjæreslokker, IR kamera, vifte, røykdykker-, rednings- og vannredningsutstyr, samt hjertestarter og medisinskoksygen.

Toyota Hi Ace, røykdykkerbil tilhørende stasjon 2 

C. 2.2 er en Toyota Hi Ace - røykdykkerbil fra 2006. Den er utstyrt med flytepumpe og røykdykkerutstyr.

 

Scania 93 ML, tankbil tilhørende stasjon 3 

C. 3.4 er en Scania 93 ML, tankbil med enkel cabin fra 1988. Den er utstyrt med 10 000 liter vann, hydraulisk pumpe og slangemateriell.

 

Annet beredskapsutstyr på stasjonen:

 Skogbrannhenger med Alufish båt

Skogbrannhenger er utstyrt med Alufish 14 fot båt med 4 hk outboard, årer, flytevester, vannkanner, brannpisker, buesager, økser og brannslanger med tilbehør.

Brannbåten i småbåthavna i Røykenvika 

I båtsesongen ligger redningsbåten i båthavna i Røykenvik. Det er en Pioner 18 fot med 60 hk Johnson som inngår som en del av beredskapen til bann og redning. Båten betjenes hovedsaklig av mannskapene på Brandbu.

 

 

 

Publisert
10.07.2012
Sist endret
19.06.2017
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Postadresse:
Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
postmottak@gran.kommune.no 

Besøksadresse:
Nødetatsbygget
Morstadvegen 35
2750 Gran

Inngang på sørsiden av bygget 

Kommunetorget
Tlf: 61 33 84 00