Bjoneroa brannstasjon

Stasjon 4 ligger i Skolevegen på Bjoneroa

Bjoneroa brannstasjon bemannes av deltidspersonell ved utrykning.

Totalt er 9 brannkonstabler tilknyttet stasjonen. Mannskapet er deltidsansatt i brann og redning med en annen hovedarbeidsgiver, og kalles ut via 110-sentralen for Innlandet

I tillegg til brannmannskapet på stasjonen er det tilknyttet 4 helsearbeidere, som også kalles ut sammen med brannkonstablene på helserelaterte oppdrag.

Det er ingen fast vaktordning på stasjonen.

 

Det er en brannbil på stasjonen:

 Unimog 1550, mannskapsbil tilhørende stasjon 4 

C. 4.1 er en Unimog 1550, mannskapsbil med enkel cabin fra 1992. Den er utstyrt med brann- og redningsutstyr, 1200 liter vann,  Zigler pumpe, samt hjertestarter og medisinskoksygen.

 

Annet beredskaps utstyr på stasjonen:

Skogbrannhenger med Alufish båt

Skogbrannhenger er utstyrt med Alufish 15 fot båt m/9.9 hk outboard, årer, flytevester, vannkanner, brannpisker, buesager, økser og brannslanger med tilbehør.

Hengerpumpe

Ziegler pumpe er en hengerpumpe som brukes til å forsyne brannbiler og slangeutlegg med vann fra åpne vannkilder, der det er tilgang på dette. Pumpa kan levere inntil 1600 liter i minuttet.

Publisert
12.07.2012
Sist endret
17.02.2017
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Postadresse:
Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
postmottak@gran.kommune.no 

Besøksadresse:
Nødetatsbygget
Morstadvegen 35
2750 Gran

Inngang på sørsiden av bygget 

Kommunetorget
Tlf: 61 33 84 00