Beredskap

Brannmannskaper 2012

Døgnet rundt, året gjennom, er mannskaper klare til å rykke ut for å redde og verne om liv, verdier og miljø. Beredskapsavdelingen har ansvar for alle utrykningsoppgaver og akutte innsatser. Vår primære oppgave er å redde liv og begrense skadene når ulykken har skjedd.

Vi rykker ut til over 250 hendelser hvert år. Eksempler på hendelser er branner, trafikkulykker, assistanseoppdrag til ambulanse og mange andre situasjoner der folk trenger hjelp.

Et velfungerende brannvesen er av grunnleggende betydning for samfunnets evne til å kunne håndtere også ekstraordinære hendelser. Lunner-Gran brann og redning utvikler seg i takt med tiden og endringene i samfunnet.

Publisert
02.08.2011
Sist endret
08.04.2013
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Postadresse:
Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
postmottak@gran.kommune.no 

Besøksadresse:
Nødetatsbygget
Morstadvegen 35
2750 Gran

Inngang på sørsiden av bygget 

Kommunetorget
Tlf: 61 33 84 00