AnsatteBrannsjef
Sturla Bråten
900 81 667
sturla.braten@gran.kommune.no

 

 


 Sturla  Bråten

Beredskapsavdeling:

 
Leder beredskap / Varabrannsjef
Per Ansgar Østby
900 88 926
per.ansgar.ostby@gran.kommune.no

Per Ansgar Østby

 

Brannformann
Alexander Göthe
905 60 788
alexander.gothe@gran.kommune.no

 

 

 

Brannformann
Thor Sparby
613 38 400
thor.sparby@gran.kommune.no

 

 

 

Brannformann
Morten Jensen
613 38 400
morten.jensen@gran.kommune.no

 

 

 

Brannformann
Leif Jørgen Grangård
613 38 400
leif.jorgen.grangard@gran.kommune.no

 

 

 

 

 

 

Brannforebyggende avdeling:

 
   

Leder brannforebyggende avd.
Mats Tande-Gulbrandsen
409 18 105
mats.gulbrandsen@gran.kommune.no

 

 

 

Branninspektør
Harald Mathisen
409 15 928
harald.mathisen@gran.kommune.no

 

 

 

   Prosjektleder "Trygt hjem for alle"
   Bjørg Lomsdalen Næss
   478 71 721

   bjln@gran.kommune.no

 

 
Feiing og boligtilsyn:  
   
Feierformann
Thor Inggard Sagstad
975 85 001
thor.inggard.sagstad@gran.kommune.no

 

 

 

Feiersvenn
Sven Schulz
900 28 314
sven.schulz@gran.kommune.no   

 

Feiersvenn
Christian Aune
909 78 188
christian.aune@gran.kommune.no

 

  Feiersvenn
Frode Vardenær
408 04 321
frode.vardenaer@gran.kommune.no

 

 

 

 

 

 

 

 

Feierne i Gran og Lunner kan kontaktes mellom 07:15 og 14:45

Publisert
09.07.2012
Sist endret
20.03.2018
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Postadresse:
Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
postmottak@gran.kommune.no 

Besøksadresse:
Nødetatsbygget
Morstadvegen 35
2750 Gran

Inngang på sørsiden av bygget 

Kommunetorget
Tlf: 61 33 84 00

Prisliste