Lover, forskrifter og veiledere

Her finner du link til aktuelle lover, forskrifter og veiledere på lovdata.no og dsb.no

Lover:

Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med falig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven)

 

Forskrifter med veiledere:

Forskrift om brannforebygging

Veiledning til forskrift om brannforebygging

Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen

Forskrift om pyrotekniske artikler

Veiledning om håndtering av fyrverkeri

 

Lokale forskrifter:

Forskrift om vedtekter for feiing og tilsyn

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall

Forskrift for bruk av åpen ild i Fjordaområdet mellom 15. april og 15. september

 

Lokal veileder:

Lunner - Gran brann og redning har utarbeidet en lokal veileder for å tilpasse minimums kravene i byggtekniskforskrift vedrørende tilrettelegging for brannmannskap til lokale forhold. Veiledningen finner du i heltekst i linken under: 

Tilrettelegging for brann- og redningsmannskapets innsats

 

Øvrig informasjon og regelverk:

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Norsk brannvernforening

Sikker hverdag

 


Publisert
01.03.2017
Sist endret
31.03.2017
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Postadresse:
Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
postmottak@gran.kommune.no 

Besøksadresse:
Nødetatsbygget
Morstadvegen 35
2750 Gran

Inngang på sørsiden av bygget 

Kommunetorget
Tlf: 61 33 84 00

Prisliste