Brann og redning

Røykdykkere gjør seg klare. Bilde tatt av fotograf B. T. Stokke AS

Lunner - Gran brann og redning besørger beredskap mot brann og ulykker i Lunner og Gran kommuner med brannstasjoner i tettstedene Roa, Bjoneroa, Brandbu og Gran.

Tjenesten består av 11,3 årsverk fordelt på 11 heltidsansatte og 35 deltidsansatte. Vertskommuneavtale med Lunner kommune om felles brann- og redningsberedskap hvor Gran kommune er vertskommune. Utgifter fordeles etter innbyggerantall ved årsskifte.

Forebyggende arbeid og branntilsyn ivaretas av brannforebyggende avdeling og feiervesen.
Virksomheten drives i henhold til vedtatt brannordning for Gran og Lunner kommuner og er dimensjonert iht. gjeldende lovverk.

Brannsjef: Sturla Bråten

Teknisk sjef: Trygve Rognstad

Publisert
27.06.2011
Sist endret
29.08.2016
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Postadresse:
Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
postmottak@gran.kommune.no 

Besøksadresse:
Nødetatsbygget
Morstadvegen 35
2750 Gran

Inngang på sørsiden av bygget 

Kommunetorget
Tlf: 61 33 84 00

Prisliste