Renovasjon

Hadeland og Ringerike Avfallselskap AS (HRA) forestår og har ansvar for fast tømming av avfall, fakturering og kundeoppfølging for alle husholdninger og hytter i Gran kommune.

Selskapet leverer også tjenester til næringseiendommer i fri konkurranse med andre. HRA kan nås på telefon 61 31 47 20.

Andre opplysninger om HRA, Mohagen gjenvinningsstasjon og selskapets øvrige tjenester finnes på nettadressen http://www.hra.no/

Forurensning
Alle forurensningsaker kan meldes inn til Gran kommune, Kommunetorget på tlf. 61 33 84 00 eller til postmottak@gran.kommune.no  Meldinger vil normalt bli handtert av saksbehandlere innen virksomheten Tekniske tjenester. Forurensning av luft, vann og jord er alle like viktige og vi setter pris på ditt engasjement.

Publisert
03.08.2011
Sist endret
24.11.2015
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00