Grunnskole for voksne

Søknadsfristen for grunnskole 2018-19 er 01.04.2018 Gran og Lunner voksenopplæring tilbyr ett eksamensrettet og ett toårig grunnskoleløp på mellomtrinns-nivå.

Alle voksne som har behov for det, har rett til grunnskoleopplæring etter §4A-1 i Opplæringslova.

Skolen tilbyr opplæring i norsk og samfunnskunnskap (ikke kunnskapsløftet), samfunnskunnskap, engelsk, matematikk og naturfag. Engelsk og matematikk tilbyd på ulike nivåer, elt etter deltakernes behov.

Søknadfristen for grunnskole 2018-2019 er 1. april 2018.

Søknadssskjema grunnskoleopplæring for voksne 2018-2019.

Hvis du har spørsmål, kontakt skolens rådgiver.

Publisert
16.02.2018
Sist endret
16.02.2018
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran og Lunner voksenopplæring
Postboks 42
2713 ROA

Kommunetorget Lunner kommune
tlf.: 61 32 40 00

Rektor voksenopplæringen Vibeche Holte
tlf.: 61 32 43 61
E-post: vibeche.holte@lunner.kommune.no