Voksenopplæring

Bilde fra skole, lærer med elever i forgrunnen Bjørn Stuedal460x250 

Voksenopplæringen for Gran og Lunner

Organisering
Lunner er vertskommune for felles voksenopplæring for Gran og Lunner.

Grunnskoleopplæring for voksne
Søknadsfristen for grunnskole 2017 er 1. mai.

Søknadskjema se øverst på høyre side.

 

Norskopplæring og samfunnskunnskap for flyktninger/innvandrere
Opplæringen gis i samarbeid med Flyktningetjenesten for Gran og Lunner. Det er en del av introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger.

Publisert
27.06.2011
Sist endret
23.03.2017
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran og Lunner voksenopplæring
Postboks 42
2713 ROA

Kommunetorget Lunner kommune
tlf.: 61 32 40 00

Rektor voksenopplæringen Vibeche Holte
tlf.: 61 32 43 61
E-post: vibeche.holte@lunner.kommune.no

Relaterte virksomheter