Søknad/endring/oppsigelse av SFO-plass

Søknad, endring og oppsigelse om SFO-plass gjøres digitalt på Visma Flyt Skole.

Logg inn med ID-porten og velg elektronisk ID.

Alle som ønsker plass i SFO må søke plass innen 1. mars.

Vedtaket vil heretter gjelde fram til eleven er ferdig i 4. klasse eller dere sender inn en søknad om endring/oppsigelse av SFO-plassen. Oppholdstiden kan endres med en måneds oppsigelsestid fra 1. i hver måned. Viser til pkt. 6 i Gran kommunes retningslinjer for den kommunale skolefritidsordningen.

- Brukerveiledning - påmelding/endring/si opp SFO-opphold.

SOMMER-SFO
Skal du melde på barnet sommer-SFO må du bruke manuelt skjema. Skjema finner du her.

 Under finner du informasjon som du kan ha bruk for ved påmelding/endring/oppsigelse avl SFO-plass:

Betalingssatser gjeldende fra 01.01.2018.
Betalingssatser gjeldende fra 01.08.2018.

Retningslinjer for SFO i Gran kommune gjeldende fra 01.03.2016

Skoleruta 2017/2018
Skoleruta 2018/2019

Valg av SFO-plass:
Velg riktig alternativ for deg, for eksempel: 1 morgen + 2 etterm. Oppholdet som velges gjelder pr. uke, unntatt skolens ferier. Prisen som står ved siden av SFO-plassen gjelder f.o.m. 01.08.2018 og er pris pr. måned inkludert kost. Det er nye priser f.o.m. 01.08.2018. 

NB! Skriv inn hvilke ukedag(er) dere søker SFO-plass i feltet "Kommentar fra foresatte" (maks 250 tegn).

Er det noe som er uklart i forbindelse med søknad om SFO-plass kan du ta kontakt med skolens konsulent eller skolekontoret v/Heidi Alfstad
e-post: heidi.alfstad@gran.kommune.no eller telefon 61 33 84 48.

Publisert
29.02.2016
Sist endret
05.04.2018
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00