Skolefritidsordning

Barn in lek sammen med voksen på skole eller sfoVirksomhetsleder: Grunnskolesjef


Det er skolefritidsordninger ved alle kommunens 8 barneskoler.
435 barn er innmeldt i ordningene pr 15. august 2016.

Ordningene drives etter kommunale retningslinjer utarbeidet i tråd med opplæringsloven.

Om skolefritidsordningen i Gran
Ordningene er til vanlig oppe fra kl. 07.00 til skolestart, og fra småskoletrinnets avslutning til kl. 16.30.

Rektor på skolen har det overordnede pedagogiske, administrative og økonomiske ansvaret for SFO. I tillegg er det ansatt en egen leder for skolefritidsordningen på hver skole.

SFO er et tilbud først og fremst til elever i 1. - 4. klasse. Også eldre elever med spesielt behov kan få plass i SFO. Les mer om dette i Opptakskriterier

Skolefritidsordningen holder stengt:
- fire uker i juli
- høstferien
- mellom jul og nyttår
- vinterferien
- i skolenes påskeferie
- skolens planleggingsdager i august

Ferietilbud
Det gis ferietilbud i skolens sommerferie. Ferietilbudet er åpent for barn fra 1. til 4. trinn. Kommende førsteklassinger som ikke har barnehagetilbud, kan søke opphold i sommer-SFO ukene etter ferieavviklingen,  før skolestart. Det må være minst 12 påmeldte barn før tilbudet åpner. Ferietilbudet er sentralisert på en eller flere skoler og har egne betalingssatser uten søskenmoderasjon.

Påmelding, endring og oppsigelse av oppholdstid
Søknad om SFO-plass for skoleåret 2016/2017 gjøres digitalt i Visma FLYT Skole.

PNG image, 200 x 70

Mer informasjon angående søknad om SFO-plass.

Endring og oppsigelse av fast oppholdstid må gjøres elektronisk i Visma FLYT Skole. Endring av oppholdstid kan gjøres før 1. mars. Oppsigelsestid er en måned fra neste månedsskifte. Det må betales for oppsigelsestiden. Leveres oppsigelse etter 1. mars, må det betales ut skoleåret.


Kontakt:
Kontaktinformasjon til skolene og skolefritidsordningene finner du på hjemmesidene til den enkelte skole.

Publisert
27.06.2011
Sist endret
22.03.2017
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00