Utleie av skolenes gymsaler

Lag og foreninger som ønsker å leie skolenes gymsaler for skoleåret 2016-2017 må søke om dette innen 20.05.16.

Spesifiser hvilken skole og tidsperiode søknaden gjelder for.
Søknaden sendes Gran kommune, postmottak, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren eller postmottak@gran.kommune.no

Publisert
27.05.2015
Sist endret
03.02.2017
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider
15.9 - 14.5: man - fre: 08.00-15.45
15.5 - 14.9: man - fre: 08.00-15.00