Utleie av skolenes gymsaler skoleåret 2017/2018

Lag og foreninger som ønsker å leie skolenes gymsaler for skoleåret 2017/2018 må søke om dette innen 23.05.17.

Spesifiser hvilken skole og tidsperiode søknaden gjelder for.
Søknaden sendes Gran kommune, postmottak, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren eller postmottak@gran.kommune.no

Publisert
27.05.2015
Sist endret
23.06.2017
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00