Skolefritidsordning (SFO) i sommerferien 2017

Søknadsfristen for sommer-SFO er 5. mai.

SFO i sommerferien blir også i år sentralisert på Trintom skole (bildet) og vil være åpen i ukene 26, 31 og 32 + 14. og 15. august uke 33. Søknadsskjema og mer informasjon finnes på skolens hjemmeside eller her.

Høstens 1. klassinger, som ikke har barnehagetilbud etter ferien, kan melde seg på i ukene 31 og 32 + mandag og tirsdag i uke 33.

Publisert
22.03.2017
Sist endret
23.06.2017
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider
15.9 - 14.5: man - fre: 08.00-15.45
15.5 - 14.9: man - fre: 08.00-15.00