Lærlingordningen

Kontaktperson og koordinator for lærlingordningen i Gran kommune er Linda Skau 
tlf.: 61 33 85 56 e-post linda.skau@gran.kommune.no

Du kan også kontakte kommunetorget for informasjon tlf.: 61 33 84 00

Gran kommune har lærlinger innen:  

  • Barn - og ungdomsarbeiderfaget 
  •  Helsefagarbeiderfaget             
  •  Institusjonskokk

Hvert fag har en faglig ansvarlig. Det vil si en person som har ansvaret for at lærlingene får den opplæringen de har krav på i henhold til læreplanen for faget. Hvert praksissted har en veileder som følger lærlingen gjennom hele opplæringsløpet og som bistår lærlingen i det praktiske arbeidet. Det arrangeres samlinger innen hvert fag hvor lærlingene arbeider med opplæringsboka samtidig som ulike tema knyttet til læreplanmålene for faget tas opp til drøfting.

Publisert
27.07.2011
Sist endret
05.02.2014
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00