Skoleskyss i grunnskolen

Opplæringsloven gir rett til gratis skoleskyss dersom avstanden mellom hjem og skole er mer enn 2 km (1. trinn) eller 4. km (2.-10. trinn).

For mer informasjon om skolskyss kan dere gå inn på Oppland fylkeskommune sin hjemmeside Opplandstrafikk.

Rutetider se www.ruter.no eller www.opplandstrafikk.no.

Om trafikkfarlig skoleveg og retten til skoleskyss i Gran kommune.

Publisert
04.12.2013
Sist endret
01.08.2017
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider
15.9 - 14.5: man - fre: 08.00-15.45
15.5 - 14.9: man - fre: 08.00-15.00