Skoleskyss i grunnskolen

Opplæringsloven gir rett til gratis skoleskyss dersom avstanden mellom hjem og skole er mer enn 2 km (1. trinn) eller 4 km (2.-10. trinn).

For mer informasjon om skolskyss kan dere gå inn på Oppland fylkeskommune sin hjemmeside Opplandstrafikk.

Rutetider se www.ruter.no eller www.opplandstrafikk.no.

Om trafikkfarlig skoleveg og retten til skoleskyss i Gran kommune.

Publisert
04.12.2013
Sist endret
20.02.2018
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00