Skoleskyss

Skoleåret 2016/2017 skal Brandbu ungdomsskole stenges for oppussing. Elevene på 9. trinn skal gå på Bjørklund og elevene på 8. og 10. trinn skal gå på Solvang. Busskort blir levert ut på skolen første skoledag.
- Informasjon angående skoleskyss for elever tur/retur Bjørklund
- Informasjon angående skoleskyss for elever tur/retur Solvang

Busstabeller område Brandbu 2016/2017.

For andre rutetider se www.ruter.no eller www.opplandstrafikk.no.

Oppland fylkeskommune sitt reglement for skoleskyssen.

Om trafikkfarlig skoleveg og retten til skoleskyss i Gran kommune.

Publisert
04.12.2013
Sist endret
24.01.2017
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider
15.9 - 14.5: man - fre: 08.00-15.45
15.5 - 14.9: man - fre: 08.00-15.00