Økonomisk støtte til foreldrenettverk

Alle klasser ved skolene i Gran kommune kan søke om midler til foreldrenettverksarbeid. Søkesummen kan være på mellom kr. 1000-4000. Søknader som blir prioritert er der prosjektet favner vidt. Dvs at flere klasser eller klassetrinn slår seg sammen å lager et prosjekt.

Et eksempel på prosjekt er å innvitere en foredragsholder til å snakke om et tema. Temaer kan være mobbing, digitale medier, samarbeid, osv. Sosiale kvelder for elever og foreldre er også aktuelt.

Søknade må inneholde en enkel beskrivelse av prosjektet, søkesum og kontonummer.

Søknaden sendes til e-post: inger.reidun.fleischer@gran.kommune.no

 

Publisert
15.10.2012
Sist endret
12.10.2017
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00