Gran KFU

Gran kommunale foreldreutvalg (Gran KFU) - et utvalg bestående av foreldrerepresentanter fra den enkelte grunnskole i Gran kommune og representerer med dette alle foreldre/foresatte til elever i grunnskolen i Gran kommune.

Gran KFU skal fremme saker som er av felles interesse for grunnskolene i Gran og gjennom dette, ta en aktiv rolle i forhold til skoleadministrasjonen og politikere.

Gran KFU skal videre være et forum hvor foreldrerepresentanter uformelt kan treffes for å utveksle erfaringer om hvordan ting fungerer på den enkelte skole og lære av hverandre.

FAU er organet som fremmer saker for den enkelte skole.

Vedtekter for Gran kommunale foreldreutvalg (Gran KFU)

Referatene fra KFU møtene ligger på høyre side under "Mer informasjon".

Publisert
31.08.2015
Sist endret
23.04.2018
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00