Elevtallsoversikt

Elevtallsoversikt over skolene i Gran kommune.

Barneskolene Elever 15/16  Elever 16/17 Elever 17/18  Elever 18/19 
Bjoneroa 40 37 34 30
Bjørklund

 49

 -

 -

 -

Brandbu

313 

 314

 311

Fagerlund 71 - - -
Fredheim 105 93 107 96
Grymyr 71 61 58 55
Jaren 139 131 143 136
Moen 150 142 138 140
Sanne 127 131 119 111
Solvang 167 - - -
Trintom 200 199 206 205
Sum barneskolene  1119  1107  1119  1084
         
Ungdomsskolene        
Bjoneroa 13 22 22 22
Brandbu 237 245 252 250
Gran 263 247 249 240
Sum ungdomsskolene  513 514   553  512
         
Sum totalt  1632 1621  1672 1596 

Brandbu barneskole ny pr. 01.08.2016.
Bjørklund, Solvang og Fagerlund skoler lagt ned pr. 31.07.2016.

Elevtall pr. 11.01.2018

Publisert
24.02.2012
Sist endret
11.01.2018
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00