Elevtallsoversikt

Elevtallsoversikt over skolene i Gran kommune.

Barneskolene Elever 13/14  Elever 14/15 Elever 15/16  Elever 16/17
Bjoneroa 38 37 40 37
Bjørklund

 45

46

 49

 -

Brandbu

 -

313 

Fagerlund 82 81 71 -
Fredheim 123 115 105 93
Grymyr 74 68 71 61
Jaren 146 141 139 131
Moen 142 136 150 142
Sanne 106 122 127 131
Solvang 161 162 167 -
Trintom 215 210 200 199
Sum barneskolene  1132 1118   1119  1107
         
Ungdomsskolene        
Bjoneroa 14 14 13 22
Brandbu 264 241 237 245
Gran 270 268 263 247
Sum ungdomsskolene  548  523  513 514 
         
Sum totalt  1680  1641  1632 1621 

Brandbu barneskole ny pr. 01.08.2016.
Bjørklund, Solvang og Fagerlund skoler lagt ned pr. 31.07.2016.

Elevtall pr. 22.08.2016

Publisert
24.02.2012
Sist endret
22.08.2016
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider
15.9 - 14.5: man - fre: 08.00-15.45
15.5 - 14.9: man - fre: 08.00-15.00