Elevtallsoversikt

Elevtallsoversikt over skolene i Gran kommune.

Barneskolene Elever 14/15 Elever 15/16  Elever 16/17 Elever 17/18 
Bjoneroa 37 40 37 35
Bjørklund

46

 49

 -

 -

Brandbu

313 

 310

Fagerlund 81 71 - -
Fredheim 115 105 93 103
Grymyr 68 71 61 58
Jaren 141 139 131 140
Moen 136 150 142 137
Sanne 122 127 131 122
Solvang 162 167 - -
Trintom 210 200 199 198
Sum barneskolene 1118   1119  1107  1103
         
Ungdomsskolene        
Bjoneroa 14 13 22 22
Brandbu 241 237 245 242
Gran 268 263 247 237
Sum ungdomsskolene  523  513 514   501
         
Sum totalt  1641  1632 1621  1604 

Brandbu barneskole ny pr. 01.08.2016.
Bjørklund, Solvang og Fagerlund skoler lagt ned pr. 31.07.2016.

Elevtall pr. 01.08.2017

Publisert
24.02.2012
Sist endret
01.08.2017
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00