Elevenes skolemiljø

Fra 1. august 2017 er det vedtatt et nytt regelverk om skolemiljø (opplæringsloven kap. 9 A).

Informasjonsskriv til foresatte om elevenes kolemiljø.

Informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter: www.udir.no/nullmobbing

Publisert
29.08.2012
Sist endret
15.08.2017
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00