Ansatte på skolekontoret

Administrasjon skole

Navn Stilling Telefon
Mona Mikalsen                             kommunalsjef
barnehage og skole                  
61 33 85 33
Hilde Laderud konstituert
enhetsleder skole
61 33 84 70
Heidi Alfstad

konsulent skole

61 33 84 48

Publisert
16.01.2013
Sist endret
20.02.2018
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00