Grunnskole

Elev og lærer i klasserom

Virksomhetsområdet skole har ansvar for undervisning ut fra grunnskolelov med forskrifter for barn i alderen 6 - 16 år. Dette inkluderer spesialpedagogiske tiltak for funksjonshemmede, særskilt tilrettelagt undervisning for fremmedspråklige elever og pedagogisk veiledningstjeneste. I tillegg kommer drift av skolefritidsordninger ( SFO ) knyttet til hver sin barneskole. 

Gran kommune har 7 rene barneskoler, 1 kombinert 1.-10. skole og 2 rene ungdomsskoler. 
Skolene har fra 55 og opp til 310 elever. Alle skolene har egne hjemmesider som gir god informasjon om virksomheten på den enkelte skole. På venstre side finner du link til mer informasjon om skolene.


Nyheter fra skole

Publisert
27.06.2011
Sist endret
11.08.2016
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00