Eiendomsskatt

Informasjon om eiendomsskatt

Gran kommune innførte eiendomsskatt i 2005. I 2008 ble det vedtatt å innføre eiendomsskatt i hele kommunen. Eiendomsskatteloven sier at alle nye bygg eller endringer av eksisterende bygg skal besiktiges og takseres. Endring av bygg kan også være justering av bruksareal, endring av byggtype, tilbygg/garasje mm. i kommunens registre.

Bunnfradraget pr. boenhet er for 2017 kr. 425 000.- Promillesatsen på takst er satt til 2‰.

Faktagrunnlag, slik som bruksareal og boenheter hentes fra kommunens register over eiendom og bygg (matrikkelen/tinglysningen). Faktagrunnlag sammen med besiktigelse/takst danner grunnlag for eiendomsskatt.

Generell informasjon om eiendomsskatt 2017.pdf

Offentlig ettersyn
Eiendomsskatteliste med opplysninger om fastsatt takst for den enkelte eiendom, legges ut til offentlig ettersyn i 3 uker hvert år når nye takster er vedtatt. Du kan klage på eiendomsskattetaksten såfremt det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere. Klagen må sendes Gran kommune innen 6 uker fra eiendomsskatten legges til offentlig ettersyn. Klagen skal fremsettes skriftlig og undertegnes.

Spørsmål om eiendomsskatt rettes til Gran kommune, tlf. 61338400 eller på e-post til postmottak@gran.kommune.no

Publisert
04.08.2011
Sist endret
24.05.2017
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Skatteoppkreveren for Hadeland
Sandsvegen 1
2740 Roa

Tlf. 61 32 40 00
Faks 61 32 42 89
e-post: sko.hadeland@lunner.kommune.no

Relaterte virksomheter