Eiendomsskatt

Informasjon om eiendomsskatt

Gran kommune innførte eiendomsskatt i 2005. I 2008 ble det vedtatt å innføre eiendomsskatt i hele kommunen. Eiendomsskatteloven sier at alle nye bygg eller endringer av eksisterende bygg skal besiktiges og takseres. Endring av bygg kan også være justering av bruksareal, endring av byggtype, tilbygg/garasje mm. i kommunens registre.

Bunnfradraget pr. boenhet er for 2018 kr. 300.000,- Promillesatsen er satt til 2‰.

Faktagrunnlag, slik som bruksareal og boenheter hentes fra kommunens register over eiendom og bygg (matrikkelen/tinglysningen). Faktagrunnlag sammen med besiktigelse/takst danner grunnlag for eiendomsskatt.

Offentlig ettersyn
Eiendomsskatteliste med opplysninger om fastsatt takst for den enkelte eiendom, legges ut til offentlig ettersyn i 3 uker hvert år når nye takster er vedtatt. Du kan klage på eiendomsskattetaksten såfremt det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere. Klagen må sendes Gran kommune innen 6 uker fra eiendomsskatten legges til offentlig ettersyn. Klagen skal fremsettes skriftlig og undertegnes.

Spørsmål om eiendomsskatt rettes til Gran kommune, tlf. 61338400 eller på e-post til postmottak@gran.kommune.no

Generell informasjon om eiendomsskatt 2018.pdf

Eiendomsskatteliste Gran kommune 2018 for eiendommer med fritak.pdf

Eiendomsskatteliste Gnr-Bnr 2018 Gran kommune - offentlig ettersyn.pdf

Eiendomsskatteliste adresser Gran kommune 2018 - offentlig ettersyn.pdf

Publisert
04.08.2011
Sist endret
20.02.2018
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Skatteoppkreveren for Hadeland
Sandsvegen 1
2740 Roa

Tlf. 61 32 40 00
Faks 61 32 42 89
e-post: sko.hadeland@lunner.kommune.no

Relaterte virksomheter