Skatt

Eiendomsskatt: 
Dette er en frivillig kommunal skatteform. Gran kommune innførte eiendomsskatt i 2005. Det er eiendommen som er gjenstand for beskatning og ikke grunneiers økonomiske situasjon.

Spørsmål om eiendomsskatt rettes til Gran kommune, tlf. 61338400 eller på e-post til 
postmottak@gran.kommune.no

Les mer om eiendomsskatt i Gran kommune.

Skatteoppkreveren for Hadeland: 
Krever inn skatten du som arbeidstaker skal betale. Kontoret er felles for Jevnaker, Lunner og Gran kommuner, og er plassert i Lunner rådhus.  

Kontonummer ved innbetaling av skatt: 
Gran kommune: 6345 06 05346
Lunner kommune: 6345 06 05338
Jevnaker kommune: 6345 07 05324

Les mer på skatteoppkreverens nettsider. 

Skatt Øst (Hadeland Ligningskontor): 
Beregner skatten du skal betale. Skatt Øst utsteder også skattekort. Skal du endre skattekortet ditt må du også ta kontakt med Skatt Øst. Skatt Øst er ingen kommunal tjeneste.

Finn mer informasjon på skatteetatens nettsider. 

Publisert
10.08.2011
Sist endret
27.02.2015
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Skatteoppkreveren for Hadeland
Sandsvegen 1
2740 Roa

Tlf. 61 32 40 00
Faks 61 32 42 89
e-post: sko.hadeland@lunner.kommune.no