Riksveg 4 - Bompenger fra 10.juli

Mandag 10. juli starter innkrevingen av bompenger for rv 4 Lunner grense -Jaren

Innkrevingen skjer gjennom en bomstasjon på gamle riksveg 4 og en bomstasjon på ny riksveg 4 ved kommunegrensen mellom Gran og Lunner. 

Du skal ikke stoppe ved passering, men kjøre rett igjennom.  Det finnes ingen myntmaskiner eller manuell betaling.  Innkrevingen skjer i begge kjøreretninger, hele døgnet.  Faktura vil du få tilsendt.

Du må betale full takst hver gang du passerer hvis du ikke tegner AutoPASS-avtale.

Brosjyre fra Statens vegvesen for informasjon om priser og hvordan du kan tegne AutoPASS-avtale.

Ytterligere informasjon www.rv4.no eller ring kundeservice på 32 80 82 70.

Foto: Atle Nilsen, avisen Hadeland.

Publisert
06.07.2017
Sist endret
12.07.2017
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00