Salgs- og skjenkebevillinger - retningslinjer

Kommunestyret i Gran vedtok i møte 30/3 2017 ny Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2017-2020 inkl. retningslinjer for salgs- og skjenkebevillinger.

Slik er skjenketidene er etter nye retningslinjer:

  1. A.      Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 (øl, vin): kl. 08.00 – kl. 01.00
    Natt til lørdag og natt til søndag, samt alle dager i perioden fra og med 25.desember til og med 1. januar, og dag før høytidsdag og helligdag og fra palmesøndag til 1. påskedag kan skjenketiden for alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 settes til kl. 02.00

 

  1. B.      Alkoholholdig drikk gruppe 3 (brennevin): kl. 13.00 – kl. 01.00
    Natt til lørdag og natt til søndag, samt alle dager i perioden fra og med 25.desember til og med 1. januar, og dag før høytidsdag og helligdag og fra palmesøndag til 1. påskedag kan skjenketiden for alkoholholdig drikk gruppe 3 settes til kl. 02.00


For alle bevillinger gjelder samme skjenketid ute som inne.

(Tidligere var skjenketiden utendørs til kl. 2300).

Fra og med 30.06.2020 vil skjenketiden for brennevin reduseres med en time fra kl. 02.00 til kl. 01.00.

Se rusmiddelpolitisk handlingsplan for 2017-20 her

For ambulerende skjenkebevilling og utvidet skjenkebevilling er det tre ukers søknadsfrist.

NB! Har du bevilling i dag og ønsker å skjenke etter de nye retningslinjene, må du søke på nytt for å få lov til å skjenke etter nye retningslinjer.

Les mer om bevillinger her.

Publisert
25.09.2017
Sist endret
25.09.2017
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00