Bredbåndsutbygging

Frist for høringsuttalelse er 15. april 2017.

Fornyet søknad om støtte til Bredbåndsutbygging

I vårt samfunn er akseptabel bredbåndskapasitet en viktig forutsetning for at dagliglivet for våre innbyggere skal fungere. I kommunene Gran, Lunner og Jevnaker er det mange områder som har mangelfull dekning og dårlig bredbåndskapasitet. Hadelandskommunene jobbet i fjor ut en felles søknad for å få bedre og mer stabile bredbåndstilbud. Vi fikk dessverre ikke midler i fjor, men det lages en fornyet søknad for 2017.
Om tilskuddsordningen.
Ordningen skal bidra til alle husstander i Norge får et grunnleggende bredbåndstilbud av god kvalitet. Det er også mulig å søke om støtte til å øke kapasiteten på bredbåndet i områder hvor kapasiteten er lav, eller der det ikke er planlagt kommersiell utbygging i de nærmeste årene. Områdene det søkes for er områder uten grunnleggende tilbud (under 4 Mbit/s) og områder mellom 4 – 30 Mbit/s.
NKOM administrerer tilskuddsordningen, og kommuner og fylkeskommuner kan søke om midler innen fristen som er satt til 3. mai 2017.
Det er Gran kommune som er formell søker for alle tre Hadelandskommunene.
Søknad for 2017.
Gran kommune har etter vurderinger basert på dekningskart, kommet til at det i denne søknadsrunden vil bli søkt om tilskudd til utbygging i følgende områder:
• Gullerud/Bleiken
• Røykenvik/Julibakka
• Tingelstad (deler av Tingelstad og Vestre Tingelstad grunnkretser)
• Leikvoll (deler av Søndre- og Nordre Leikvoll grunnkretser)
• Grannlund (deler av Granlund og Østre Granlund grunnkretser)
• Søndre ÅL (deler av Østre Romholt krets)
• Lynnebakka

Blant kravene til søknaden er at plan for utbygging skal bekjentgjøres på kommunenes hjemmeside en mnd. før søknadsfristen. Bedrifter, innbyggere og andre som ønsker å uttale seg må sende innspill pr. e-post til postmottak@gran.kommune.no  merket
«Høringsuttalelse bredbåndsutbygging 2017» innen 15. april 2017.

Publisert
30.03.2017
Sist endret
31.03.2017
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00