Næringsutvikling

Tradisjonelt er kommunen en landbrukskommune, men det er også utviklet et variert næringsliv innenfor industri og service og kultur.

Dette har resultert i flere arbeidsplasser, og de siste ti årene har økningen i antall arbeidsplasser vært på ni prosent.

I sentrumsområdene Brandbu og Gran er kommunen godt dekket med butikk- og servicenæringer. Gran sentrum har hatt en kraftig vekst de siste årene, og med etableringen av Hadeland videregående skole har Gran forsterket sin posisjon som regionsenter for Hadeland.

Næringsområde i Mohagen
I Mohagen industriområde har det vært en betydelig vekst de siste årene. Her er det etablert et tjuetalls bedrifter som til sammen sysselsetter mellom 900 og 1000 ansatte. For å møte en ønsket vekst i Mohagen, har Gran kommune kjøpt et nytt næringsområde i Mohagen. Det nye området «Mohagen sør» ligger flott plassert på sørsiden av det etablerte næringsområdet, inntil riksvei 4. Kommunen arbeider nå med å regulere dette 350 dekar store området, som vil kunne doble antall etableringer og sysselsatte i Mohagen.

Næringsplan 
I juni 2011 vedtok kommunestyret i Gran en ny næringsplan for perioden 2011 – 2016.

Næringsplanen har tydelige mål og tiltak som handler om å tiltrekke seg varierte virksomheter, og ta ut potensialet ved kommunens nærhet til hovedstaden og hovedflyplassen.

Last ned næringsplanen (pdf).

Etablererveiledning
Det tilbys gratis etablererveiledning gjennom interkommunalt samarbeid i Lunner og Gran kommuner: 

  • Etablererveiledning - for dem som vil starte bedrift
  • Bedriftsveiledning - for bedrifter i vekst og omstilling
  • Nettverk - for bedrifter som vil samarbeide med andre
  • Etablererverksted - for etablerere uten kontorplass

Mer informasjon og kontaktopplysninger: Etablererveileder for Hadeland.

Spørsmål
Har du spørsmål knyttet til næringstomter eller næringsspørsmål generelt, ta kontakt med Gunnar Haslerud, rådgiver for næring og samfunn på tlf. 61 33 87 16 eller på epost: gunnar.haslerud@gran.kommune.no

Publisert
04.07.2012
Sist endret
12.07.2017
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00

Mer informasjon