Kommunepsykolog

Kommunepsykologen jobber både med plan- og systemarbeid, og med kliniske arbeidsoppgaver, bl.a. som medlem i kommunens inntaksteam, med kurs, veiledning og noe individuell oppfølging.

Fra august 2014 er det ansatt kommunepsykolog i Gran kommune som jobber med fokus på å forebygge psykiske vansker og –lidelser hos barn og unge i kommunen.

Kommunepsykologen jobber både med plan- og systemarbeid, og med kliniske arbeidsoppgaver, bl.a. som medlem i kommunens inntaksteam, med kurs, veiledning og noe individuell oppfølging. 

For ønske om psykologisk oppfølging for psykiske vansker for barn og unge sendes søknaden til inntaksteamet, som drøfter og tilbyr aktuelle tiltak. 

For spørsmål ta kontakt med kommunepsykologen;
Marte Brenne Nordstoga,
tlf.: 61 33 85 36
mobil: 409 15 926  
eller epost: marte.brenne.nordstoga@gran.kommune.no

Publisert
31.10.2014
Sist endret
12.07.2017
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00

Mer informasjon