Forurensning

Rutine for håndtering av forurensningssaker

Forurensningsaker kan være  enkle, men er ofte komplekse.  Det siste fordrer betydelig grad av tverrfaglig og tverretatlig vurdering og samarbeid.  Dokumentet her viser hvordan kommunen håndterer slike saker.

Publisert
25.07.2016
Sist endret
12.07.2017
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00