Folkehelse

Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel. Det jobber Gran kommune systematisk med.

Folkehelseforum
I 2012 vedtok kommunestyret å opprette et folkehelseforum. Folkehelseforumets hovedoppgave er å arrangere forumsamlinger to ganger årlig. Arbeidet i forumet blir koordinert av en arbeidsgruppe med representanter fra politikere og administrasjonen.

Folkehelsekoordinator
Gran kommune har en egen folkehelsekoordinator, som skal fungere som "lim" i det lokale folkehelsearbeidet.

Folkehelsekoordinatoren skal bidra til å utløse lokalt engasjement, gi drahjelp til lokale aktiviteter, arbeid på tvers av sektorer og koordinere ulike aktørers innsats. 

I Gran kommune er Sven Sandvik folkehelsekoordinator.

Hva er folkehelse? 
Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen.  

Les mer om temaet folkehelse.

Helsetilstanden til Gran kommunes befolkning
Hvordan er helsa til innbyggerne i Gran? Det kan du finne ut ved å lese Folkehelseinstituttets folkehelseprofil for Gran kommune.

Profilen viser grunnleggende data om befolkning og levekår, miljø, skole, levevaner, helse og sykdom. Folkehelseinstituttet har utarbeidet profilene for at lokale myndigheter kan skaffe seg oversikt over folkehelsetilstanden i kommunen.

Bildet: Helsesøster Jorun Haukeli og folkehelsekoordinator Sven Sandvik er to av flere som jobber for folkehelsen i Gran kommune. 


Nyheter om folkehelse

 • Bruk refleks i trafikken!

  Gran kommunale trafikksikkerhetsutvalg (KTU) oppfordrer alle innbyggere i Gran til å benytte refleks fra mørket siger innpå på høsten og frem til våren.
 • Gran tidlig ute med folkehelseoversikt

  I november behandler kommunestyret Gran kommunes forslag til «Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer» Oversikten peker på foreldrekompetanse, fysisk aktivitet og kosthold som de tre vikt ...
 • Folkehelseforum 22.09: Et godt møte om påvirkningsfaktorer

  Folkehelseforum i Gran arrangerte 24.september møte om «Sosial ulikhet i helse og påvirkningsfaktorer. Foredragene finner du her.
 • Tårn skal gjøre skolevegen triveligere

  18. november åpnet seks lekeinnstallasjoner som skal oppmuntre barn i Trintom skolekrets til å gå til skolen.
 • Nytt folkehelseforum 24. september

  Hva vet vi om ulikhet i helse og hva som påvirker helsa vår? Det håper vi å gi deg noen svar på når kommunen inviterer til åpent og gratis møte.
 • Pengestøtte til fysisk aktivitet

  Har du en god idé for hvordan en kan få folk som ikke er fysisk aktive, til å bli det? Nå kan frivillige lag søke om støtte til å realisere slike ideer.
 • Bedre veg for barna

  Barn og unge ved Trintom skole og Gran ungdomsskole skal få en bedre skoleveg. Denne uka starter arbeidet med å kartlegge hvordan skolevegen fungerer i dag.
 • Presentasjoner fra folkehelseforum 22.01.13

  22. januar ble det andre folkehelseforumet avholdt på Bergslia. Her finner du presentasjonene fra møtet.
 • Verdens aktivitetsdag 10. mai

  - Kommunen har mange muligheter for den som vil røre på seg. Bruk dem! oppfordrer folkehelsekoordinator Sven Sandvik.
Publisert
31.01.2013
Sist endret
12.07.2017
Publisert av
Gran kommune