Bevillinger

Når du skal etablere et serveringssted eller selge og/eller servere alkohol er det viktig at man forholder seg til lover og regler på området. I tillegg kreves det ulike bevillinger for at du skal kunne drive i samsvar med reglementet.

Etablererprøven for serveringsvirksomhet.

Før et serveringssted kan få serveringsbevilling, må daglig leder for serveringsstedet bestå etablererprøven. Etablererprøven skal sikre at ansvarlig person har den nødvendige kunnskapen om økonomiskstyring og lovgivning som er av betydning for driften.

Serveringsbevilling:
Personer eller virksomheter som vil drive et serveringssted, må søke kommunen om serveringsbevilling. Bevillingen gjelder etablering og drift av serveringssteder der forholdene ligger til rette for at det spises/drikkes på stedet. Skal det servers alkohol må du i tillegg ha skjenkebevilling.

Kunnskapsprøven i alkoholloven.

Styrer og stedfortreder for salgs- og skjenkebevillinger må ha dokumentert kunnskap om alkoholloven. Dette kravet oppfylles ved at du består kunnskapsprøven som avlegges hos kommunen. Om du skal selge alkohol i butikk eller om du skal selge alkohol på et serveringssted vil være avgjørende for hvilke kunnskapsprøve du må bestå.

Skjenkebevilling:
Personer eller virksomheter som ønsker å drive serveringssted som skjenker alkoholholdig drikk, må i tillegg til etablererprøven (serveringsbevilling) bestå kunnskapsprøven i alkoholloven.

Det vil si at man må bestå både etablererprøven og kunnskapsprøven for å kunne oppfylle kravene til å få innvilget en skjenkebevilling.

Salgsbevilling for alkohol:
Personer eller virksomheter som ønsker å drive salg og utlevering av alkoholholdig drikk, må søke kommunen om salgsbevilling. Bevilling gis ikke til bensinstasjoner eller kiosker.

For mer informasjon om læremateriell og kurs se hjemmesiden til VINN.

Publisert
18.08.2016
Sist endret
12.07.2017
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00