Fagerlund barnehage

Fagerlund barnehage ble overtatt i to trinn høsten 2016: I august åpnet nybygget med tre avdelinger akkurat i tide til oppstart av barnehageåret. Den rehabiliterte delen av Fagerlund skole og uteanlegget ble overtatt primo oktober.

Prosjekt 950 Ny barnehage
Prosjektet skal, etter kommunestyrets vedtak  3.4.2014 (k-sak 24/14), bygge ny kommunal barnehage med inntil 120 enheter på tomta hvor Fagerlund skole er i dag. Barnehagen får fem avdelinger, og vil huse ca 96 barn når den er i full drift.  Kommunestyret har vedtatt at barnehagen skal hete Fagerlund barnehage (sak 79/15).

Prosjektet realiserer barnehage i samsvar med barnehageplanen. Barnehagen skal dekke behovet  for barnehageplasser for å kunne oppfylle barns rett til plass, samt effektivisere kommunens barnehagedrift. 

Økonomi
Kommunestyret vedtok etter anbudsrunden å øke den totale prosjektrammen fra 29 til 37 millioner kroner.  Midlene budsjetteres etter vedtak i sak 79/15 med 12 millioner kroner i 2015 og 25 millioner kroner i 2016.

Bygging
Kontrakten gikk til Tronrud Bygg AS.  Etter planen settes arbeidene i gang for fullt rett over på nyåret. 

Arbeidet starter med å reise nybygg/tilbygg i massivtre, med tre avdelinger og personalrom, kjøkken o.a.  Denne delen tas i bruk i august 2016.  I sommerferien 2016 blir deler av eksisterende bygningsmasse revet, etter at skolen har flyttet ut til nye Brandbu barneskole. Barnehagen skal gjenbruke det nyeste tilbygget på Fagerlund skole.  Her vil det bli utført enkel ombygging for på enkleste måte legge til rette for barnehagedrift.  Samtidig utføres vedlikeholdsoppgaver utvendig.  Gjenbruksdelen av skolebygget rehabiliteres så til to barnehageavdelinger.  Etter planen skal dette arbeidet være ferdig til januar 2017.

Det blir altså, som på Trintom skole i sin tid, byggearbeider mens det er skoledrift på Fagerlund.  Ulempene søkes dempet i nært samarbeid med entreprenør og skole.  At nybygget skal bygges i massivtre vil være positivt her, for det gir mindre støy enn betongarbeider.  Ansvaret for sikring av anleggsområdet og sikkerhet ligger på Tronrud Bygg AS.  Kommunen følger opp via byggeleder.

Hovedadkomst for anleggstrafikken blir opp fra Jarenstranda, veien/gangveien opp forbi Folkvang.
 

Organisering 
Byggherrens representant: Gaute Øvrebotten
Prosjektleder: Odd Thomas Olafsen (HR Prosjekt AS)
Byggeleder: Torstein Gihle (HR Prosjekt AS)

Kommunens rådgivere - se rammeavtaler:
Konsulenttjenester – Arkitektfaglige tjenester
Konsulenttjenester – Rådgivende ingeniørtjenester
Konsulenttjenester – Prosjekt- og byggeledelse

 

Bildetekst: Fagerlund barnehage
Foto: HadelandNytt.no


Publisert
19.11.2014
Sist endret
07.12.2016
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00