Markadompa

Kommunen overtok 16 særskilt tilrettelagte leiligheter i Markadompa i september 2016. Dette er boliger med husleie, og det er helse- og omsorgtjenesten ved Tildelingsenheten som tildeler leilighetene (vedtak om tjeneste).

Prosjekt 984 Markadompa  
Målet for prosjektet er å bygge 16 særskilt tilrettelagte omsorgsboliger i Markadompa. De 16 leilighetene fordeles på to bygg.

Byggingen er et bidrag til oppfyllelse av mål i boligplan (tidligere i boligsosial handlingsplan) generelt, og behov for omsorgsboliger i helse- og omsorgssektoren spesielt.

Kommunen planla tidligere å bygge tre bygg med til sammen 24 leiligheter. Nå bygges det to bygg på tomta. Kommununestyret har derfor vedtatt at en skal forsøke å selge resten av tomta.

Byggearbeidene, som startet høsten 2014, er i rute til overtakelse i september.

Økonomi
Kommunestyret bevilget 25.09.2014 (k-sak 80/14) 56 millioner kroner som totalramme for prosjektet.

Midlene ligger inne i vedtatt budsjett og økonomiplan 2015-2018 med 40 mill. kr. i 2015 og 16 mill. kr. i 2016.

Organisering
Byggherrens representant: Gaute Øvrebotten
Prosjektleder: Elling Chr. Heggen

Kommunens rådgivere - se rammeavtaler: 
Konsulenttjenester – Arkitektfaglige tjenester
Konsulenttjenester – Rådgivende ingeniørtjenester
Konsulenttjenester – Prosjekt- og byggeledelse

Bildet: Omsorgsboligene i Markadompa
Foto: HadelandNytt.no

Publisert
21.11.2014
Sist endret
07.12.2016
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00