Brandbu ungdomsskole

Her finner du informasjon om rehabiliteringen av gamle Hadeland videregående skole i Brandbu, som skal huse Brandbu ungdomsskole.

Brandbu ungdomsskole er etablert med midlertidig drift i skoleanlegget etter  Hadeland videregående skole – avdeling Brandbu i Jens Røislies veg.

Ungdomsskolen holdt tidligere til i Nobels gate; dette anlegget bygges nå om til ny barneskole – se prosjektsida «Brandbu barneskole».

Prosjekt 977 Brandbu ungdomsskole

Prosjektet arbeidet i 2015 med strakstiltak, framfor alt lukking av brannavvik, i samsvar med vedtak i k-sak 123/14.

Kommunestyret vedtok i budsjett og økonomiplan 2016-2019 å forsere investeringsmidlene for hovedarbeidene fra 2018 til 2016 (jf. vedtak 123/14; se lenke i høyre marg). Prosjektet har våren 2016 utarbeidet konkurransegrunnlag for anskaffelsen som kunngjøres på Doffin i juni.

Underveis har kommunestyret behandlet to saker med tilknytning til anbudskonkurransen – se «Vedtak i saken» i høyre marg.  Oppussingsarbeidet er beskrevet i forprosjektets rapport.

Tidsplanen videre er lagt med forutsetningen at Brandbu ungdomsskole skal kunne flytte tilbake i august 2017. I kommende skoleår, skal BUS være fordelt på Bjørklund og Solvang skoler.

Prosjekt 956 Brandbu ungdomsskole 

Prosjektet skal, etter kommunestyrets vedtak  12.12.2013 (k-sak 148/13), «forprosjektere oppussing/gjennomføring av nødvendige tiltak for bruk av tidligere HVSB til ungdomsskole.»

Skisseprosjektets rapport forelå 10. november 2014 og lå til grunn for saksframlegg i sak om videreføring av forprosjekteringen og vedtak om investeringsramme (kroner og år).

Etter kommunestyrets behandling av saken (123/14), er det nå lagt inn 3 millioner kroner til bygningsmessige strakstiltak i 2015 og 58 millioner kroner i 2018. 

Dette innebærer at prosjektarbeidet i alle hovedsak er utsatt til 2018.Organisering
Byggherrens representant: Gaute Øvrebotten
Prosjektleder: Odd Thomas Olafsen (HR Prosjekt AS)

Kommunens rådgivere - se rammeavtaler: 
Konsulenttjenester – Arkitektfaglige tjenester
Konsulenttjenester – Rådgivende ingeniørtjenester
Konsulenttjenester – Prosjekt- og byggeledelse

Bildetekst: Brandbu ungdomsskole
Foto: Sissel Skjervum Bjerkehagen juni 2013 (utsnitt)

Publisert
19.11.2014
Sist endret
29.06.2016
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00