Brandbu barneskole

Brandbu barneskole ble overtatt i juli 2016. Skolen kunne dermed starte opp som planlagt ved nytt skoleår i august.

Foto: HadelandNytt.no

Prosjekt 978 Brandbu barneskole
Prosjektet skal, etter kommunestyrets vedtak 19.06.2014 (k-sak 71/14), realisere ny barneskole: Rehabilitere og bygge om fløy G (tidl Brandbu ungdomsskole), rive paviljonger mm (tidl Brandbu ungdomsskole) og bygge ny undervisningsfløy, inkludert utearbeider. 

Prosjektetets totalramme er på 164 mill. kroner inkl mva. Midlene er bevilga med 33 mill. kr. i 2014, 100 mill. kr. i 2015 og 31 mill. kr. i 2016. 

Skolen skal tas i bruk til skolestart august 2016 og blir da barneskole for de tidligere kretsene Fagerlund, Bjørklund og Solvang.

Byggherrens representant: Gaute Øvrebotten
Prosjektleder/byggeleder: Jon Anders Harby (HR Prosjekt AS)
KU/SHA: Morten Børmarken (HR Prosjekt AS)


Kommunens rådgivere – se rammeavtaler:
Konsulenttjenester – Arkitektfaglige tjenester
Konsulenttjenester – Rådgivende ingeniørtjenester
Konsulenttjenester – Prosjekt- og byggeledelse


Nyheter Brandbu barneskole

  • Anbudskonkurranse avsluttet

    Gran kommune signerte kontrakt på totaltentreprise for Brandbu barneskole med Betonmast AS 29. oktober 2014.
Publisert
03.10.2014
Sist endret
07.12.2016
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00

Aktuelle lenker

Relaterte nyheter