Overformynderiet

Fylkesmannen i Oppland har ansvar for å ivareta interessene til umyndige og de som har hjelpeverge.

Det kommunale overformynderiet opphørte 31. juli 2013, og alle henvendelser på området skal gå til Fylkesmannen. 

I Gran kommune kan dokumentsenteret bistå med å finne gamle dokumenter i arkivet, og kommunetorget kan videreformidle kontaktinformasjon.

På denne siden: Fylkesmannen i Oppland - vergemål finner du mer informasjon.

Publisert
12.12.2011
Sist endret
22.08.2014
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Fylkesmannen i Oppland - kontakt om vergemål

Tlf. 61 26 60 00 

Epost: fmopvergemal@fylkesmannen.no