Jegerprøven

Hvis du vil jakte eller drive fangst, må du først ta jegerprøven.

Jegerprøven består av et kurs på 30 timer og en elektronisk eksamen. Kurset er lagt opp med både teori og praksis, og etter kurset er gjennomført kan du avlegge eksamen som kommunen gjennomfører.

Selve kurset er det de ulike avdelingen av Norges Jeger- og fiskeforbund her på Hadeland som arrangerer. Ta kontakt med en av disse for å melde deg på kurs (se boksen til høyre). 

Eksamenen er det kommunen som avholder. Dette skjer etter at kurset er ferdig og gjennomføres elektronisk. 

Du kan ta eksamen fra det kalenderåret du fyller 14 år. 

Vil du teste om du har nok kunnskap til å stå på eksamen? Prøv en testeksamen.

For mer utfyllende informasjon, les mer på Miljødirektoratet sine sider.

Publisert
18.04.2013
Sist endret
20.09.2017
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00