Viltforvaltning

Landbrukskontoret har ansvaret for hjorteviltforvaltningen på Hadeland, og med det sikre en bærekraftig utvikling av bestandene.

Landbrukskontoret gir fellingstillatelser for elg, hjort og rådyr. For elg og hjort skjer dette til det enkelte vald og i samsvar med bestandsplaner. For rådyr skjer tildelingen oftest til enkeltgrunneiere. Tildelingene skjer etter bestemte regler. Grunneierne selger jakta videre til jegerne.

Jegerne rapporterer fellingsresultat for elg, hjort og rådyr til valda/grunneierne, som skal melde dette videre til landbrukskontoret innen 14 dager etter jaktas utløp.

Les mer om den kommunale viltforvaltningen

Informasjon om sentrale temaer:

Publisert
27.07.2011
Sist endret
13.03.2018
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00