Tilskudd

Landbrukskontoret forvalter en rekke tilskuddsordninger. De fleste ordningene har søknadsfrister, mens noen ordninger kan søkes fortløpende gjennom kalenderåret.

Tidsfrister for tilskudd:

Tilskudd uten bestemt søknadsfrist:

Erstatningsordninger:

Søknadsskjemaer og retningslinjer/regelverk for hver enkelt tilskuddsordning finner du under Tjenestebeskrivelser A - Å.

Publisert
27.07.2011
Sist endret
19.02.2018
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00

Finn oss på Facebook