Skogfondkonto på nett

Det er nå etablert en løsning der du som skogeier kan få tilgang til din egen skogfondkonto, som i en nettbank. Her kan du til enhver tid følge med på bevegelser, registrere krav om utbetaling og søke om tilskudd.

Skogfond på nett gir deg tilgang til å se din egen skogfondskonto. I tillegg til å følge med på innestående skogfondsmidler, historikk og bevegelser, kan man også sende refusjonskrav elektronisk til kommunen for behandling. For refusjonskrav som krever ekstra dokumentasjon fra skogeier (f.eks. kopi av fakura), er det mulig å legge dette ved i den elektroniske søknaden.

Hvordan bruke skogfond på nett?

Sjekke saldo på skogfondkonto
For å sjekke saldoen din på kontoen, kan du logge deg inn ved å bruke personnummer, organisasjonsnummer eller skogfondkontonummer (kommunenummer og 4 siffer). 

Her logger du deg inn for å sjekke saldo.

Få tilbakebetalt utgifter til skogkultur mm.
Skogfondkonto på nett kan, og bør, brukes til å søke om refusjon av utgifter til skogkultur og ulike tilskudd.  

Her logger du deg inn for å få tilgang til kontoen din, søke om refusjon mm.

En instruksjonsvideo for hvordan du logger deg på, finner du her.

Instruksjonsvideo for hvordan du registerer refusjonskrav, finner du her. 

Husk at nødvendige bilag må lastes opp og følge søknaden. Får du faktura elektronisk, så har du det du trenger. Tiltakene må også kartfestes.

Mer informasjon om skogfond på nett finner du hos Landbruksdirektoratet.

Hvilke utgifter kan dekkes?
Hvilke utgifter som dekkes med skogfond, ser du her. Kjøp av utstyr, ryddesag o.l. kan ikke dekkes. Noen tiltak gir statstilskudd lokalt. Aktuelle tiltak og prosent tilskudd ser du her. Sentralt bestemte miljøtilskudd er det informasjon om her.

Levering av søknad på papir
Det er ønskelig at du bruker den elektroniske løsningen for å søke om refusjon og tilskudd, men dersom dette ikke er mulig, kan du fortsatt søke på papir.

Nødvendig søknadsskjema finner du her.

Husk å undertegne på side 2, og krysse av for tilskudd eller ikke.

Bilag må følge med, og du må spesifisere hva som skal betales, og om det skal betales til deg sjøl som skogeier, eller til den som eventuelt har levert faktura. Det beste skattemessig er at du betaler hele regninga, og ber om å få refundert nettobeløpet.

Noen av tiltakene må kartfestes.

Publisert
07.03.2017
Sist endret
07.03.2017
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00